Oorspronkelijke artikel door Ben Bergeron en Christine Bald uit de CrossFit Journal. Klik hier voor het oorspronkelijke artikel. Dit artikel is gebaseerd op Amerikaans onderzoek, maar kan op alle gebieden worden gespiegeld aan onze situatie in Nederland.

CrossFit: De oplossing voor de moderne pest

In de late Middeleeuwen beleefde Europa de dodelijkste ziekte-uitbraak in de geschiedenis. De Zwarte Dood, een pandemie van builenpest. De ziekte was snel en meedogenloos – eenmaal besmet, stierven de slachtoffers binnen 10 dagen.

Van 1346 tot 1351 doodde de Zwarte Dood ongeveer een derde van de menselijke bevolking. Historici hebben het beschreven als de ‘grootste catastrofe ooit’, en de mensheid heeft zich tot het uiterste ingespannen om ervoor te zorgen dat zoiets nooit meer gebeurt.

Maar er gebeurt weer iets, en het gebeurt nu. We bevinden ons te midden van een wereldwijde plaag die onze overleving als soort bedreigt. Het is, zoals CrossFit oprichter Greg Glassman heeft gewaarschuwd, ‘s werelds vervelendste probleem!

We leven in een wereld waarin we accepteren dat als we ouder worden, we chronisch ziek worden en uiteindelijk eindigen in een verzorgingstehuis. Maar dat hoeft absoluut niet!

Hoewel de effecten van chronische ziektes niet zo snel zijn als die van de Zwarte Dood, zijn ze niet minder meedogenloos. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization) is chronische ziekte verantwoordelijk voor 88 procent van de sterfgevallen in de Verenigde Staten in de vorm van hartaandoeningen, kanker, diabetes en de ziekte van Alzheimer, om er maar een paar te noemen. In plaats van zijn slachtoffers snel te doden, manifesteert chronische ziekte zich gedurende zijn leven in hartaanvallen en beroertes, nierfalen, blindheid, amputaties van ledematen, hersenbeschadiging en meer, met verlammende emotionele en financiële gevolgen.

Historici schatten dat de dodelijkste ziekte in de geschiedenis van de mensheid in de 14e eeuw tussen de 50 en 200 miljoen mensen heeft gedood. Tegenwoordig is chronische ziekte klaar om die statistieken te overtreffen – alleen al in de Verenigde Staten hebben 133 miljoen mensen (bijna de helft van het land) een chronische ziekte.

Amerika wordt zieker en zieker, en het is niet alleen een probleem voor chronisch zieken. Het is een ramp die ons allemaal treft. Mensen met chronische ziektes zijn goed voor 86 procent van de Amerikaanse gezondheidszorguitgaven (en 99 procent van Medicare-dollars), 91 procent van de recepten (3) en 76 procent van de artsenbezoeken. Tegen 2023 zal de jaarlijkse economische last in verband met chronische ziektes, waaronder productiviteitsverlies en behandelingskosten, $ 4,2 biljoen hoger zijn dan het volledige federale budget voor de VS van 2017.

Chronische ziekte failliet Amerika, en de dag komt eraan dat het aantal zieken groter zal zijn dan het aantal gezonde.

Als dit klinkt als overdrijven, denk dan nog eens goed na. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft gezondheid geïdentificeerd als een existentiële bedreiging voor Amerika, een dreiging dat in dezelfde bewoordingen wordt besproken als nucleaire holocaust, biologisch terrorisme, cyberaanvallen en het broeikaseffect.

Gelukkig is chronische ziekte een probleem met een oplossing. Het is volledig binnen onze macht om het te voorkomen en om te keren; inderdaad, een heel klein deel van de bevolking doet het al. Nieuwe gegevens van een in Boston gevestigde firma voor bloedanalyse suggereren dat mensen die deelnemen aan CrossFit mogelijk meer doen om het stijgende tij van chronische ziekten terug te draaien en te genezen.

(IStockphoto.com/UmbertoPantalone)

Bloed liegt niet

In januari 2018 heeft InsideTracker, een bedrijf voor gezondheidsanalyses dat gepersonaliseerde aanbevelingen voor welzijn en prestaties levert op basis van bloedbiomarkers, de biomarkers van de ongeveer 1.200 CrossFit-klanten vergeleken met het nationale gemiddelde. Met behulp van openbaar beschikbare gegevens van de National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) van de CDC, heeft InsideTracker een vergelijking gemaakt van enkele van de belangrijkste biomarkers in verband met chronische ziektes– triglyceriden, cholesterol en hsCRP (hooggevoelig C-reactief proteïne). Dit wordt gebruikt om de totale ontsteking van het lichaam te meten).

De bevindingen suggereren wat CrossFit-coaches al jaren promoten: CrossFit maakt mensen niet alleen fitter; het maakt ze gezonder.

CrossFit-sporters vormen een klein percentage van de gebruikersbasis van InsideTracker. Het bedrijf beheert een database van 250.000 mensen en vergelijkt uit pure nieuwsgierigheid de biomarkers van zijn CrossFit-gebruikers met die van de rest van zijn gebruikersgroep en met nationale gemiddelden (NHANES-gegevens).

Opgemerkt moet worden dat het soort mensen dat ervoor betaalt om hun bloed te laten afnemen en analyseren, over het algemeen zeer gehecht is aan gezondheid en welzijn. Ze trainen competitief voor marathons. Het zijn serieuze triatleten en fietsers. Ze rennen hindernisparcours in het weekend voor de lol. Met andere woorden, het zijn actieve mensen die kunnen worden beschouwd als een gezonder deel van de Amerikaanse bevolking.

Over de hele linie beschikten de CrossFit-gebruikers van InsideTracker over aanzienlijk betere biomarkers dan de InsideTracker-gebruikersbasis en de nationale gemiddelden op verschillende belangrijke gebieden. Met name de gebieden die belangrijk zijn voor de gezondheid op de lange termijn. De statistische significantie van de gegevens was overtuigend.

InsideTracker keek naar gegevens met p-waarden van minder dan 0,05. Typisch geeft een p-waarde kleiner dan 0,05 aan dat een gegevenspatroon statistisch significant is. De implicaties die werden gevonden tussen biomarkers die geassocieerd zijn met langdurige gezondheid (triglyceriden, cholesterol en hsCRP) bleven in alle segmenten waar. Om deze dataset gemakkelijker te verteren te maken, rapporteerde InsideTracker enkel over de categorie “alle leeftijden 18+, beide geslachten.”

(Grafiek 1: Met dank aan InsideTracker)

De gegevens van InsideTracker bieden een aantal gezondheidsinzichten in de CrossFit-populatie als geheel. Het meest opvallend is dat zowel mannelijke als vrouwelijke InsideTracker-gebruikers die aan CrossFit doen, lagere triglyceridenniveaus hebben dan de niet-CrossFit-deelnemers in de InsideTracker-populatie, en dat hun niveaus ook meer dan 50 punten lager waren (zowel bij mannen als bij vrouwen) dan niveaus in het algemeen van de Amerikaanse bevolking (zie grafiek 1, hierboven). Vijftig punten kunnen het verschil zijn tussen een optimaal triglyceridengehalte en een niveau dat het absoluut niet is.

Lagere triglyceridenniveaus kunnen het risico op het ontwikkelen van hartaandoeningen verminderen, wat de belangrijkste doodsoorzaak is in de Verenigde Staten. Met andere woorden, als de CrossFit-training is gecorreleerd met lagere triglyceriden, beperken de mensen die dit doen een zeer reëel gezondheidsrisico.

(Grafiek 2: Met dank aan InsideTracker)

Bovendien hadden mannelijke en vrouwelijke CrossFit-deelnemers hogere niveaus van HDL (“goed” cholesterol) vergeleken met zowel de niet-CrossFit-deelnemers in de InsideTracker-populatie als de algemene Amerikaanse bevolking.

Ze hadden ook vergelijkbare niveaus van LDL (“slecht” cholesterol) in vergelijking met de niet-CrossFit-deelnemers in de InsideTracker-populatie, maar die niveaus waren nog steeds aanzienlijk lager dan die in de algemene populatie (zie grafiek 2 boven en grafiek 3 hieronder).

Teveel LDL kan verantwoordelijk zijn voor het afzetten van schadelijk vet op de wanden van bloedvaten en het stimuleren van de plakvorming geassocieerd met hartaandoeningen, terwijl HDL verantwoordelijk is voor het verwijderen van overtollig vet van de wanden van bloedvaten om die plakvorming te remmen. Daarom zijn optimale niveaus van zowel HDL als LDL krachtige aanvullingen op optimale triglyceridenniveaus als het gaat om het verminderen van het risico op het ontwikkelen van hartziekten. Net als bij triglyceriden suggereren de schijnbare associaties tussen CrossFit-training en betere LDL- en HDL-waarden een immunisatie tegen hartaandoeningen.

(Grafiek 3: Met dank aan InsideTracker)

De gegevens van InsideTracker gaven ook aan dat CrossFit-deelnemers lagere niveaus van hsCRP hebben vergeleken met degenen die geen CrossFit doen, en deze niveaus waren zelfs significanter in vergelijking met die van de algemene Amerikaanse populatie (zie grafiek 4 hieronder).

(Grafiek 4: Met dank aan InsideTracker)

Optimale hsCRP-niveaus zijn geassocieerd met een gezond hart en de bloedsomloop, inclusief bloeddruk en bloedglucosespiegel. Veel aspecten van chronische ziekten worden veroorzaakt door een systemische ontsteking. Hartziekten worden bijvoorbeeld veroorzaakt door een ontsteking in onze bloedvaten, terwijl diabetes type 2 verergerd wordt door zowel obesitas als ontstekingen. De ziekte van Alzheimer is ook een ontstekingsziekte die wordt veroorzaakt door een insuline-resistent brein. Optimale hsCRP-niveaus zijn van het grootste belang voor de gezondheid en levensduur op de lange termijn.

Terwijl CrossFit-deelname een positieve invloed leek te hebben op meerdere biomarkers die door de medische gemeenschap in het algemeen worden geaccepteerd als zijnde geassocieerd met gezondheid, moet worden opgemerkt dat deze ook enige verwachte negatieve effecten op de gezondheid had, namelijk biomarkers geassocieerd met spierbeschadiging. In het bijzonder, ALT (een leverenzym dat spierbeschadiging aanduidt wanneer het samen met creatinekinase verschijnt, wat ook werd aangegeven), was hoger bij zowel mannelijke als vrouwelijke CrossFit-deelnemers ouder dan 35.

Tijdelijk verhoogde niveaus van deze markers na een periode van zware training zijn normaal, terwijl chronisch verhoogde niveaus kunnen worden geassocieerd met letsel door training. (Voor meer informatie over dit onderwerp, zie “When Your Blood Work Concerns a Doc Who Doesn’t Lift”  door Dr. Sean Rockett.)

Door de lens van langdurige gezondheid bekeken, bieden deze gegevens wetenschappelijke validatie voor iets dat CrossFit al jaren heeft aangeprezen: CrossFit-atleten zijn niet alleen fitter dan alle anderen, maar behoren ook tot de gezondste. CrossFit lijkt meer dan enig ander trainingsschema het geheim te zijn van een lang, gezond en ziektevrij leven. Hoewel gegevens hier geen causaliteit kunnen bewijzen, geeft het gewicht van de correlaties ons een goed beeld van hoe we het enorme probleem van chronische ziekten moeten aanpakken.

Een kapot systeem

We staan ​​aan de vooravond van de grootste gezondheidsramp van onze tijd, en het duurste gezondheidszorgsysteem ter wereld heeft het elke keer niet onder ogen gezien. Zoals Chris Kresser in zijn boek ‘Unconventional Medicine’ beweert, komt dit omdat ons huidige medische paradigma meer is gebaseerd op het beheersen van ziekte en het onderdrukken van symptomen dan op het voorkomen of terugdraaien van ziekten of het bevorderen van gezondheid (3).

Bij een standaardbezoek arriveert een patiënt in een dokterskantoor met dieet gerelateerde problemen zoals obesitas en / of diabetes en loopt naar buiten met een hand vol recepten. En hoewel insuline en medicijnen die de bloedsuikerspiegel verlagen deze patiënten kunnen helpen om te leven met hun aandoeningen, zijn ze het tegenovergestelde van een remedie – het zijn schakels die ‘patiënten voor het leven’ creëren.

Als je bedenkt hoe het systeem is opgezet, is dit nauwelijks verrassend. In de VS zien eerstelijnszorgverleners patiënten vaak gedurende slechts 10-12 minuten (4), waarbij stagiaires slechts acht minuten bij patiënten doorbrengen. Zoals Kresser schreef: “Het is onmogelijk om binnen acht tot twaalf minuten hoogwaardige zorg te leveren wanneer een patiënt meerdere chronische gezondheidsproblemen heeft, meerdere medicijnen gebruikt en aankomt met nieuwe symptomen.” Dergelijke korte afspraken laten weinig of geen tijd over om zich te verdiepen in de belangrijke eet-, leefstijl- en gedragsproblemen die de symptomen van de patiënt veroorzaken. En met gemiddeld 2500 patiënten per provider, is het voor eerstelijnszorgverleners moeilijk om een ​​soort relatie met patiënten te ontwikkelen die zinvolle veranderingen ondersteunen. In plaats daarvan gebeurt het tegenovergestelde.

In “Fixing the Primary Care Crisis,” schetste Dr. Stephen Schimpff het probleem: ‘Veel eerstelijnszorgverleners hebben het gevoel ‘op tijd’ te zijn. In plaats van een professionele houding te behouden, beginnen ze te handelen, zoals een eerstelijnszorgverleners tegen me zei, als een ‘Home Depot-mentaliteit’. In plaats van hoge kwaliteit, is het concept om te zien hoeveel patiënten ze op één dag kunnen ‘behandelen’. Laten we stoppen om dit gezondheidszorg te noemen, maar benoemen wat het werkelijk is: disease management.”

Bron: “Disease Pays the Fees”

Wat deze patiënten echt nodig hebben is een verandering van levensstijl. Goede artsen weten dit en adviseren dit, maar de overgrote meerderheid is niet getraind in voeding en maakt geen specifieke voorschriften voor dieet of lichaamsbeweging. Een blik op de richtlijnen voor lichaamsbeweging van de medische gemeenschap is ontmoedigend. De belangrijkste tip van de American Heart Association om fit te zijn, is lopen, en het is blijkbaar vrij belangrijk om de juiste kleding te dragen. De CDC op zijn beurt definieert oefening als iets dat je hart sneller laat kloppen dan wanneer je helemaal in rust bent. “Van het duwen van een grasmaaier, tot het nemen van een dansles, tot fietsen naar de winkel – alle soorten activiteiten tellen mee,” adviseerde het.

De President’s Council on Fitness, Sports & Nutrition komt in de buurt van het publiek totaal ontmoedigen om lid te worden van een sportschool: “Actief zijn vereist geen lidmaatschap van een sportschool,” verklaarde het. Het gaat verder met het aanbevelen van ‘fitness’-activiteiten die meer lijken op een lijst met ideeën voor een eerste date dan goede oefeningen. Volgens de federale overheid zal het uitlaten van de hond, het wassen van de auto, het nemen van danslessen en het harken van bladeren en springen in de stapels u helpen om “aan uw fitnessdoelen te werken om een ​​nieuw leven op te bouwen of een gezonde levensstijl te behouden.” Geen wonder dat mensen zieker worden. De mensen waar ze op vertrouwen om hun gezondheid te verbeteren, de experts, geven hen spectaculair slecht advies. Het is de voedselpiramide helemaal opnieuw, maar met oefening in plaats van voeding.

Reddingsboten

In deze zee van verkeerde informatie is CrossFit een reddingsboot. We hebben nu statistisch significante gegevens die erop wijzen dat de CrossFit-stimulus een krachtig vaccin tegen chronische ziekte is. De gegevens van InsideTracker zijn overtuigend bewijs dat de meeste mensen hun gezondheid aanzienlijk kunnen verbeteren door deze levensstijl te gebruiken – oefenen met constant gevarieerde functionele bewegingen van hoge intensiteit terwijl ze vlees en groenten, noten en zaden, wat fruit, weinig zetmeel en geen geraffineerde suiker eten.

Mensen geloven nog steeds dat hartziekte, diabetes type 2, beroertes, kanker en andere ziektes worden veroorzaakt door veroudering en genetica, maar de WHO stelt dat eliminatie van bekende risicofactoren dramatische verlagingen van ziektepercentages zou veroorzaken – tot 80 procent in het geval van hartaandoeningen, beroertes en diabetes. Spelen onze genen een rol bij het bepalen van welke ziekten we sneller kunnen ontwikkelen? Ja. Maar de keuzes die we maken over voeding, lichaamsbeweging, slaap, stressmanagement en andere leefstijlfactoren zijn veel belangrijkere factoren die bepalend zijn voor onze gezondheid. CrossFit-partners overal in het land hebben aangetoond dat chronische ziekten kunnen worden behandeld met veranderingen in levensstijl. Door mensen te laten zien hoe ze oefeningen kunnen doen, hen te leren eten en hen de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om die dingen deel van hun leven te maken, helpt CrossFit mensen ziektes te voorkomen die volgens het medische systeem onvermijdelijk zijn.  En CrossFit  doet meer aan langdurige gezondheid op de lange termijn dan de gehele Amerikaanse overheid en haar gezondheidszorg samen.

Reference: “Greg Fox Fights off Chronic Disease With Fitness”

Reference: “I Have Found My Cure for My Chronic Disease”

Reference: “Laurie Roth’s Doctors: ‘Keep Doing What You’re Doing’”

Reference: “Diabeating It”

Reference: “CrossFit Lifeguards: The Browns”

Reference: “I’m Not Wipin’ Your Fuckin’ Fat Ass”

Reference: “How Ron De La Torre Won at Life”

Reference: “Adding Years to Her Life”

De gegevens van InsideTracker suggereren dat je een chronische ziekte kunt voorkomen door zo fit mogelijk te worden. Dat de biomarkers van de CrossFit-groep beter waren dan de actieve, niet-CrossFit-groep, suggereert dat als het op uw gezondheid aankomt, niet alle oefeningen hetzelfde effect geven. CrossFit staat alleen in het fitnessecosysteem omdat het het enige programma is dat constant gevarieerde functionele bewegingen met een hoge intensiteit samenvoegt. Elk ander fitnessegime of trend-van yoga tot Pilates, van kickboxen naar P90X- mist ten minste een element van dat recept, en de meeste missen twee of alle drie van hen.

De combinatie van functionele beweging, constante variatie en hoge intensiteit is vereist om uw werkcapaciteit te vergroten, wat op zijn beurt nodig is om uw gezondheid te verbeteren. Oefeningen die uw vermogen om grote ladingen over grote afstanden te verplaatsen niet snel verhoogt, kan calorieën verbranden, maar is niet zo’n krachtige investering in uw gezondheid op de lange termijn. Naarmate CrossFit meer en meer mainstream wordt, zal er een groeiend begrip zijn dat als je zo fit mogelijk wilt zijn, je CrossFit zou moeten doen. De gegevens van InsideTracker suggereren iets veel krachtigers: als je zo gezond wilt zijn als je maar kunt zijn, moet je CrossFit doen.

Naast een hoge mate van fitheid, heeft de superieure gezondheid van CrossFit-atleten bijna zeker te maken met dieet. CrossFit’s recept voor fitness komt ook met een recept voor voeding – een dieet dat van nature ontstekingsremmend is, rijk aan voedingsstoffen en weinig suiker en calorieën bevat. Het moderne Amerikaanse dieet daarentegen is pro-inflammatoire, arm aan voedingsstoffen en rijk aan suiker en calorieën – het is een recept voor obesitas, metabole problemen en allerlei andere chronische ziektes.

En terwijl ze ongetwijfeld anders denken, zijn Whole Foods-shopping, marathon-rennende, gezondheidsbewuste Amerikanen hier niet immuun voor. Er is een bloeiende markt van magere, suikerachtige ‘gezondheidsproducten’, zoals mueslirepen, yoghurt, gatorade, volkoren brood, eiwitrepen, sinaasappelsap, ontbijtgranen en kokoswater, dat in leven wordt gehouden door gezondheidsbewuste mensen die gewoon niet beter weten. Ondanks de inspanningen van deze mensen, zal hun levensstijl hen ziek maken. Ze proberen het, maar deze gegevens suggereren dat er een betere manier is.

De weg vooruit

“De arts van de toekomst zal geen medicijnen geven, maar zal zijn patiënt interesseren voor de verzorging van het menselijk lichaam, voor voeding en voor de oorzaak en preventie van ziektes.”

Thomas Edison zei dat in 1903. Helaas zijn we in de tegenovergestelde richting gegaan. Maar het is nog niet te laat om van koers te veranderen – de interventies die we nodig hebben om de chronische ziekte-epidemie aan te pakken liggen binnen bereik en er is geen recept vereist.

CrossFit doet meer om de gezondheid te bevorderen dan ons huidige gezondheidszorgsysteem. De gegevens van InsideTracker zijn empirisch bewijs dat de hoge mate van fitheid geassocieerd met CrossFit training het beste niveau van bescherming biedt tegen de dingen die de meerderheid van de Amerikanen vermoorden. Door simpelweg fit te worden, kunnen we onszelf inenten tegen een leven van lijden en een voortijdige dood.

Waarom zijn we niet zo bang voor chronische ziektes als voor de builenpest? Kanker, diabetes, Alzheimer en hartziekten zijn erger dan een doodvonnis: ze beroven ons van ons leven. De meeste mensen hebben de indruk dat deze ziektes een natuurlijk onderdeel zijn van veroudering; inderdaad, de National Council on Aging zei: “Leeftijd, familiegenetica en geslacht maken het voor oudere volwassenen bijna onmogelijk om te voorkomen dat ze chronisch ziek worden.” Dit is simpelweg niet waar! Er is een groot verschil tussen wat veel voorkomt en wat normaal is. Het is niet normaal voor mensen om type 2 diabetes en kanker te ontwikkelen. Het is niet normaal voor ons om te lijden aan de ziekte van Alzheimer en hartproblemen en om jarenlang pijn te hebben. Het is niet normaal dat we een handvol medicijnen nemen om alleen op subniveau te kunnen functioneren.

Deze ziektes kunnen worden gecontroleerd – en vaak worden geëlimineerd – met de juiste combinatie van voeding en lichaamsbeweging.

Hoe weten we dit? Omdat we het hebben gezien, keer op keer.

En nu hebben we bewijs!

References

  1. DeVol R, Bedroussian A et al. An Unhealthy America: The Economic Burden of Chronic Disease. Santa Monica, California: The Milken Institute, 2007. Available here.
  2. National Center for Health Statistics. Health, United States, 2016: With Chartbook on Long-term Trends in Health. Hyattsville, Maryland, 2017.
  3. Kresser C. Unconventional Medicine: Join the Revolution to Reinvent Healthcare, Reverse Chronic Disease, and Create a Practice You Love. Austin, Texas: Lioncrest Publishing, 2017. Pp. 50, 68.
  4. Schimpff S. Fixing the Primary Care Crisis: Reclaiming the Patient-Doctor Relationship and Returning Healthcare Decisions to You and Your Doctor. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. P. 27.
  5. Rogan J. “#1027—Chris Kresser.” The Joe Rogan Experience (podcast). Nov. 8, 2017. Available here.
  6. Ncoa.org. Top 10 Chronic Conditions in Adults 65+ and What You Can Do to Prevent or Manage Them. Feb. 2, 2017. Available here.

All links accessed May 3, 2018.

About the Authors:

Ben Bergeron, CF-L4, is the owner of CrossFit New England in Natick, Massachusetts. Ben has been coaching for more than 15 years and has served as a member of CrossFit’s Level 1 Seminar Staff. He has coached multiple CrossFit Games champions, including Katrin Davidsdottir (2015-2016), Mat Fraser (2016-2017) and the CrossFit New England affiliate team (2011). He is the bestselling author of “Chasing Excellence” and the founder of Project:Elevation, which helps owners turn their boxes into world-class affiliates.

Christine Bald, CF-L3, has been coaching CrossFit for five years. She is currently a coach at CrossFit New England in Natick, Massachusetts, where she also doubles as the director of media for CompTrain. She has degrees in foreign affairs and Middle Eastern studies from Syracuse University and has lived and worked in Egypt, Palestine, Jordan and Morocco. Her passions include rebounding box jumps and font selection.